رزومه مختصر نازیلا سپهرکیا :

1 ) کارشناس فیزیک اتمی و مولکولی ( گرایش اپتیک -لیزر )

2 ) کارشناس ارشد نانو فیزیک ( تخصص در شناسایی و محاسبات ساختار کریستالها – جامدات بلوری فلزی و غیر فلزی و نانو ذرات  )

3 ) طلا ساز ( دارای مدرک رسمی سازمان فنی – حرفه ای )

4 ) صاحب امتیاز و مدیر مسوول نشریه ( ماهنامه الکترونیکی ) طلا و جواهر سپهرکیا

5 ) صاحب امتیاز و مدیر مسوول نشریه ( دو فصلنامه چاپی ) جواهرات ایرانی

6 ) صاحب امتیاز و مدیر مسوول پایگاه خبری ( خبرگزاری ) نانو گوهر

7 ) مدرس کنکور فیزیک به مدت 25 سال

8 ) مدرس دوره های طراحی و ساخت طلا و جواهر

9 ) کارشناس توسعه فناوری دانشگاه و مشاور شرکتهای دانش بنیان در شهرکهای صنعتی ( 13 سال )

10 ) مدرس دوره های آموزش ضمن خدمت دانشگاه به شرح زیر:

الف ) بازاریابی اینترنتی

ب ) شرکتهای دانش بنیان 

پ ) طراحی فروشگاههای اینترنتی

ت ) تجاری سازی محصولات فناورانه 

ث ) آموزش بازاریابی الکترونیکی

 

error: Content is protected !!